Skip to content

Kvaliteetne hambaravi Jüri Tervisekeskuses

Green Dental on Tervisekassa lepingupartner

Green Dental on Tervisekassa lepingupartner

Teenused

Pakume järgmisi hambaravi teenuseid

Ravi ja profülaktika
Ravi ja profülaktika
Hambakaariese ravi
Hambakaariese ravi
Laste hammaste ravi
Laste hammaste ravi
Suuhügieeni konsultatsioon
Suuhügieeni konsultatsioon
Hambahaiguste ennetus
Hambahaiguste ennetus
Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad
Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad
Kirurgia
Kirurgia
Hammaste valgendamine ja soodapesu
Hammaste valgendamine ja soodapesu
Juureravi
Juureravi

Broneeri aeg

Patsiendile

Plaanilise ravijärjekorra pidamise nõuded Vaida Hambakliinik OÜ-s

Hambaravi osutab tervishoiuteenust ravijärjekorra alusel juhul, kui puudub võimalus osutada tervishoiuteenust koheselt ning teenuse osutamise edasilükkamine ei põhjusta patsiendi terviseseisundi halvenemist.

Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, kusjuures samasuguse meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel ja tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud aeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.

Patsientidele on nähtavas kohas (ooteruumi seinal) välja pandud arstide vastuvõtuaegade teave arsti nimede kaupa; samas on olemas info väljaspool vastuvõtuaega ööpäevaringselt osutatava vältimatu abi saamise kohta; lisaks on kontaktandmed Tervisekassa Tallinna osakonna ja Tervishoiuameti kohta, juhul kui patsient tahab väljendada rahulolematust tervishoiuteenuse kättesaadavuse osas ja/või esitada kaebust.

Ravijärjekorda registreerimisel hambaravi kabinetis (st kohapeal) täidetakse punktid:

1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (viimase puudumisel sünniaeg);

2. planeeritav vastuvõtuaeg;

3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos, uuringu või protseduuri nimetus);

4. patsiendi kontaktandmed;

5. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;

6. ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus;

Kui registreerimine toimub telefoni teel, on kohustus märkida punktid 1) 2) 4) 6) nõutud andmed. Assistent teatab patsiendile tervishoiuteenuse osutamise aja, tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja (arsti) nime.

Hambaravi kasutab ravijärjekorra jaoks Hammas programmi.

Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (erandiks on patsiendi oma soov tulla hilisemal ajal või kui patsient on raviarsti poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks).

Kui ravijärjekorras tehakse muudatus, siis sellest patsienti ka informeeritakse hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

Patsientide ravijärjekorda registreerimine on tööpäeviti kella 9.00 -17.00-ni telefonidel +372 600 5074 või +372 534 89 134.

Kaebuste lahendamise kord Vaida Hambakliinik OÜ-s.

Üldine kord

Kaebusega (küsimustega) Vaida Hambakliinik OÜ-s on võimalik pöörduda kõigil, kellele on siin hambaravis osutatud tervishoiuteenust.

Samuti võivad pöörduda patsientide eestkostjad või patsientide esindajad, kellel on selliseks pöördumiseks volitus.

Kaebuse või ettepaneku avaldamise õigus on ka neil, kes on soovinud saada tervishoiuteenust, kuid probleem on tekkinud juba enne selle tegelikku saamist.

Volitus peab olema kirjalik, vabas vormis, kuid hambaravi esindajale üheselt mõistetav.

Kaebusi on võimalik esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult.

1) Kirjalikud kaebused

Kirjaliku kaebuse või ettepaneku esitamiseks on hambaravis olemas vastav vorm.

Kaebuse vormi saamiseks pöörduge arsti või õe juurde. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi (või esindaja nimi), kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue, tagasiside saamise soov ja viis (posti teel, e-meilina, telefonikõnena – vastavalt sellele on vaja märkida ka kontaktandmed).

Kirjalikule kaebusele saadetakse kirjalik vastus. Kaebuse sisu peab olema arusaadav ja esitatud küsimus konkreetne.

2) Suulised kaebused

Suulised kaebused registreeritakse eraldi osana kaebuste registreerimise üldkaustas: kuupäev, avaldaja nimi, probleemi lühikirjeldus, märge lahenduse/ lahendaja kohta.

Suulised kaebused lahendatakse hambaravi piires. Üldjuhul vastatakse suulistele kaebustele suuliselt. Kui asjaolud osutuvad keerukamaks, palutakse kaebajal siiski esitada kirjalik avaldus.

Kõigil soovijatel on õigus ja võimalus pöörduda teiste asjakohaste institutsioonide poole:

Tervisekassa Tallinna osakond: Lastekodu 48, Tallinn 10144, tel 669 6630 või 16363 (sekretär);

Terviseamet: Gonsiori 29, Tallinn, 15157, tel 6 509840 (sekretär);

Eesti Patsientide Esindusühing: Kaupmehe 14, Tallinn 10114, tel 6 566 429 Rüütli 21, IIk, Pärnu 80010, tel 44 33 440;

Eesti Vabariigi Õiguskantsler: Kohtu 8, 15193 Tallinn, tel 6938404 (info) e-post: info@oiguskantsler.ee

Tervisekassa

Lisateabe saamiseks vaadake videot

Tervisekassa logo

Green Dental on Tervisekasssa lepingupartner, mis tähendab seda, et kuni 19-aastastele patsientidele on hambaravi tasuta. Lisaks Green Dental on ka täiskasvanute hambaravihüvitise leping.

Lisateabe saamiseks vajuta siia

Lisateabe saamiseks vaadake videot

Green Dental on Eesti Haigekassa lepingupartner, mis tähendab seda, et kuni 19-aastastele patsientidele on hambaravi tasuta. Lisaks Geen Dental on ka täiskasvanute hambaravihüvitise leping.

Lisateabe saamiseks vajuta siia

Tervisekassa Hüvitised

Täiskasvanu

60 eurot

aastas

Alla 1-aastase lapse ema

105 eurot

aastas

Töövõimetus- või vanaduspensionär

105 eurot

aastas

Proteesihüvits

260 eurot 

3 aasta jooksul

Üle 63-aastane ravikindlustatud isik

105 eurot

aastas

Proteesihüvits

260 eurot 

3 aasta jooksul

Rase

105 eurot

aastas

Meeskond

Dr. Margarita Puusta

Proteesi- ja raviarst 

Dr. Hella Lokko

Raviarst

Dr. Katri Palu

Proteesi- ja raviarst

Dr. Margarita Puusta

Proteesi- ja raviarst 

Dr. Hella Lokko

Raviarst

Dr. Katri Palu

Proteesi- ja raviarst

Kontakt

Info

Avatud: E – K 9:00 -17:00

Aja broneerimine: E-R 9:00 -17:00

Suletud: L – P 

Aadress
Asume Jüri uues tervisekeskuses
Keskväljak 1, Jüri, 75301, Harju maakond, Eesti

Teenust pakub:

Vaida Hambakllink OÜ

Tegevusloa nr. L04038